Over ons

Het is geen toeval dat we ervoor gekozen hebben om de foto van het bruggetje over de Linde prominent op de site te plaatsen. Het geeft namelijk heel goed weer wie we zijn en waar we voor staan.

U ziet geen kerkgebouw, maar mensen. Om die mensen gaat het. Immers, zijn wij niet zelf Gods tempel?(1 Kor.6: 19). En u ziet ons staan op een smal bruggetje, het smalle pad. Het lijkt een wankel geheel, maar we vertrouwen op het fundament, gedachtig de favoriete tekst van onze eerste leidsman: Menno Simons.

U ziet ook dat we dwars op de vaarrichting staan: eigen wijs en eigen weg. En tenslotte ziet u dat we een klein ploegje vormen die niet allemaal dezelfde kant op kijken. We zijn individuen, onze leer is ondogmatisch. We zijn dankbaar en trots dat we zo verschillend( dit woord in geel, link) zijn en dat ieder van ons zelf verantwoordelijk is hoe hij in het leven staat en welke kant hij opkijkt. De verscheidenheid van mensen en talenten maakt ons sterk.

Je bent jezelf en je gelooft. Dan ben je hier aan het goede adres. Kom, denk en doe met ons mee. Geloven in de wereld van vandaag: dat is het! Samen vormen vinden om te geloven, om geloof te ontwikkelen, om samen gemeente te zijn in deze tijd, in deze wereld. Hier kunnen we samen nadenken en praten over geloven in de wereld van vandaag.

Onze gemeente kent nu leden en vrienden. Er zijn Ook mensen die alleen ons kerkblad “de Schakel” willen lezen en die zo nu en dan een dienst of activiteit bijwonen. Leden hebben in onze gemeente of elders belijdenis gedaan en zijn hierop gedoopt. Vrienden kunnen lid zijn van een ander kerkgenootschap of vinden de stap om een belijdenis te doen (nog) te groot. In de praktijk maakt de gemeente geen onderscheid tussen leden en vrienden.